14 nascholingen gevonden

Misselijkheid en farmacotherapie in de palliatieve fase

  • PrimaCura
  • Tilburg

Scholingscyclus “Deskundig in Palliatieve Zorg”
Thema’s: Misselijkheid en farmacotherapie in de palliatieve fase

Iedereen die geen zeebenen heeft en wel eens een bootreis maakt, kan er over meepraten: als je voortdurend misselijk bent en aldoor braakt, kun je alleen nog maar als een hoopje ellende aan dek hangen en raak je alle belangstelling voor je omgeving kwijt. Voor iemand die daarbij ook ernstig ziek is, zoals een patiënt in de palliatieve fase, hebben misselijkheid en braken vanzelfsprekend een nog grotere impact. Daarbij komt dat de naasten van iemand die misselijk is of braakt en meestal niet eet, zich zorgen gaan maken of de patiënt wel genoeg voedsel en vocht binnenkrijgt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat misselijkheid en braken een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven van patiënten in dit stadium.
Medicamenteuze behandeling kan een oplossing en tegelijkertijd bron van ellende zijn voor patiënten met een beperkte eetlust en/of misselijkheid. Wanneer een palliatieve patiënt zijn of haar dagelijkse portie ochtendmedicatie naar binnen heeft gewerkt is de eetlust vaak ook verdwenen. En meermaals zal je als huisarts hierbij ook de vraag krijgen: “dokter, zijn al die pillen nog nodig?”

Verwijzen naar Sportgeneeskunde of Orthopedie?

  • PrimaCura
  • Tilburg

Jaarlijks voer je als huisarts gemiddeld 700 consulten, per 1.000 ingeschreven patiënten, met klachten aan het bewegingsapparaat (volgens de NIVEL zorgregistraties). Een deel van deze klachten wordt afgewacht of wordt doorverwezen naar de paramedische zorg. Het andere deel wordt direct, of wanneer paramedische zorg niet effectief blijkt te zijn, doorverwezen naar de tweede lijn. Vaak wordt dan gekozen voor een verwijzing naar de orthopedie.

Digischoling – hoe doen we dat?

  • PrimaCura

Graag nodigen we minimaal 1 persoon uit jouw Hagro uit voor een overleg over hoe we nascholing over digitalisering in de huisartsenzorg in onze regio het beste vorm kunnen geven.
De veelheid aan programma’s en apps die op dit moment meer of minder gebruikt worden, kunnen aanleiding geven tot verminderde digitale performance in de huisartspraktijk.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan communicatie of beeldbellen middels VIPlive of het gebruik van de Siilo app. Of communicatie vanuit het HIS naar VIPLive spoed EPD (Topicus).
Scholing gericht op het delen van praktische kennis over de toepassing van deze programma’s & apps is één van de oplossingen om deze digidepressie te bestrijden.