Medische nascholingen Midden Brabant

Alle medische nascholingen in Brabant in één overzicht

Opkomende nascholingen

Mishandeling durf jij het te zien?

  • ETZ
  • Tilburg

Voorzitter Raad van Bestuur Bart Berden opent de avond. Daarna geeft hij het woord aan ervaringsdeskundige en journalist Ankie Driessen. Zij vertelt over de vicieuze cirkel van kindermishandeling en kindermisbruik en hoe zorgprofessionals die cirkel kunnen doorbreken. Aansluitend vertellen een kinderarts uit het ETZ en
een vertrouwensarts van Veilig Thuis over handelingsperspectieven voor zorg-professionals. Daarna brengt een ouderenarts van De Wever een casus in vanuit haar expertise. Tot slot sluit ethicus Jan Jans de avond af op een interactieve manier. De avond wordt begeleid door geestelijk verzorger en ethicus Ad van Kuyck.