Terug naar overzicht

Refeerbijeenkomst GGz Breburg juni 2024

Organisator:
  • 12 juni 2024
  • Online, ,
  • Gratis
  • 18:00 - 20:00 uur

Allergologie, Anesthesiologie, Apotheek, Cardiologie, Chirurgie, Dermatologie, Fertiliteit, Genetica, Geriatrie, Gynaecologie, Huisartsgeneeskunde, Interne geneeskunde, Jeugdartsen, Keel neus en oorheelkunde, Kindergeneeskunde, Klinische chemie, Longgeneeskunde, Maag darm en leverziekte, Mond kaak en aangezichtschirurgie, Neurologie, Neurochirurgie, Oncologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Pathologie, Plastische chirurgie, Psychiatrie, Psychologie, Radiologie, Reumatologie, Sociale geneeskunde, Spoedeisende hulp, Sportgeneeskunde, Traumatologie, Urologie, Vaatchirurgie

Programma referaten 12 juni 2024

Referaat 1: Communicatie tussen behandelaar en de jeugdige cliënt over medicatie door Ruben Raes
werkzaam als AIOS bij GGz Breburg. (Eindreferaat)
Een goede communicatie tussen cliënt en behandelaar over de behandeling is belangrijk, omdat uit
onderzoek blijkt dat dit betere resultaten in de behandeling kan opleveren en ook kan leiden tot meer
kwaliteit van leven. Dit onderzoek is vooral uitgevoerd bij volwassenen en nog nauwelijks onder
jongeren.
Daarom gaan we in dit onderzoek kijken naar hoe de communicatie tussen jongeren en hun
behandelaren verloopt.

Referaat 2: Groepsschematherapie bij ouderen door Esther Moerman werkzaam als GIOS bij GGz
Breburg. (Eindreferaat)
Schematherapie is een behandelvorm met veelbelovende effecten. Er zijn vele onderzoeken gedaan
naar de effecten van schematherapie bij volwassenen, maar ook bij ouderen is hier laatste jaren steeds
meer onderzoek naar gedaan. Momenteel weten we dat individuele schematherapie bij ouderen
positieve resultaten laat zien, maar de effecten van schematherapie in een groep vallen nog wat tegen.
In 2021 is er gestart met een meer intensievere vorm van de groepsschematherapie (langere duur en
gecombineerd met individuele sessies). Aan deze groep is wetenschappelijk onderzoek gekoppeld.
In dit referaat wordt ingegaan op het effect van schematherapie in een groep gecombineerd met
individuele sessies bij ouderen met een Cluster B en/of C persoonlijkheidsstoornis.
De (voorlopige) resultaten van het wetenschappelijke onderzoek zullen gepresenteerd worden.

Referaat 3: De “Don’t Forget Yourself” (DFY-) study. Mentale gezondheid van zorgprofessionals: top
prioriteit! Door Lars de Vroege, PhD werkzaam bij GGz Breburg als GIOS en senior onderzoeker
en Anneloes van den Broek, PhD; MHA werkzaam bij GGz Breburg als Klinisch Psycholoog, P-opleider,
senior wetenschapper.
De Nederlandse GGz staat een grote uitdaging te wachten! Toekomstbestendigheid
realiseren, is hierbij van groot belang. Zorgprofessionals zijn van eminent belang bij het
realiseren van onderstaande doelen: het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van
zorg, het verbeteren van de patiëntervaring, het verlagen van de zorgkosten en het
vergroten. Werkplezier en mentale gezondheid van zorgprofessionals vormen hiervoor de
basis.
De nijpende personeelscapaciteit en de toenemende zorgvraag, vragen om zorgvuldige bejegening van
zorgprofessionals. Zorgprofessionals vormen immers de ‘backbone’ van het gezondheidszorgsysteem.
De DFY-study en de verkregen resultaten, zette het belang van de mentale gezondheid van
zorgprofessionals zowel in Nederland als internationaal op de kaart, voor, tijdens en na de COVID-19
pandemie.
De druk op de zorgprofessionals zal de komende jaren blijven toenemen, onderhevig aan een
groeiende zorgvraag in verhouding tot een afnemende zorgcapaciteit.
Thema’s als mentale gezondheid; veerkracht en positionering van zorgprofessionals dienen daarom op
de agenda te staan van opleidingscurricula en werkgevers(organisaties).
In dit referaat zullen recente wetenschappelijke inzichten, de resultaten van de DFY-study en de impact
op onderwijs en praktijk elkaar afwisselen.
Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk om de mentale gezondheid van zorgprofessionals op de agenda
te zetten: Samen Regie en Samen Gezond!

Over GGZ Breburg

Meer weten over GGZ Breburg?
Klik hier voor meer informatie.