Terug naar overzicht

Supremocol

Organisator:
  • 29 augustus 2019
  • Professor Cobbenhagenlaan 225, 5037 BB, Tilburg
  • Gratis
  • 17:30 - 20:45 uur
  • is aangevraagd

Allergologie, Anesthesiologie, Apotheek, Cardiologie, Chirurgie, Dermatologie, Fertiliteit, Genetica, Geriatrie, Gynaecologie, Huisartsgeneeskunde, Interne geneeskunde, Jeugdartsen, Keel neus en oorheelkunde, Kindergeneeskunde, Klinische chemie, Longgeneeskunde, Maag darm en leverziekte, Mond kaak en aangezichtschirurgie, Neurologie, Neurochirurgie, Oncologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Pathologie, Plastische chirurgie, Psychiatrie, Psychologie, Radiologie, Reumatologie, Sociale geneeskunde, Spoedeisende hulp, Sportgeneeskunde, Traumatologie, Urologie, Vaatchirurgie

Op 29 augustus wordt de Supremocol bijeenkomst gehouden.
Deze zal plaatsvinden op Tilburg University in Gebouw Simon ruimte S8 (Paviljoen) te vinden aan de Professor Cobbenhagenlaan 225 Tilburg.

De bijeenkomst is gericht op het uitwisselen van ervaringen in het werken met Supremocol en is op die manier vooral relevant voor personen die met het Supremocol monitoringssysteem werken.

U dient zich aan te melden voor deze bijeenkomst.

PROGRAMMA

17.00 uur Inloop en ontvangst met drankje en broodjes
17.30 uur Opening door drs. Ariëtte van Reekum, bestuurder GGz Breburg
17.40 uur Stand van zaken Supremocol door dr. Iman Elfeddali, projectleider
18.05 uur Delen van ervaringen vanuit:
• GGz-organisaties
• Ketenpartners
• Cliëntperspectief

18.40 uur De vier Supremocol pijlers en het belang ervan
• Toelichting door prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis
• Weging van pijlers door deelnemers

19.10 uur Discussie
• In subgroepen per regio: hoe verder met implementatie in regio’s

19.45 uur Pauze met een drankje
20.00 uur Plenaire terugkoppeling vanuit subgroepen per regio
• Rode lijnen in regionale implementaties

20.30 uur Vooruitblik Supremocol door dr. Margot Metz, mede-projectleider
• Uitrol en implementatie

20.45 uur Afsluiting
• Overdracht projectleiderschap Supremocol van prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis naar dr. Iman Elfeddali
• Slotwoord door drs. Ariëtte van Reekum, bestuurder GGz Breburg

Over GGZ Breburg

Meer weten over GGZ Breburg?
Klik hier voor meer informatie.