6 nascholingen gevonden

Verwijzen naar Sportgeneeskunde of Orthopedie?

  • PrimaCura
  • Tilburg

Jaarlijks voer je als huisarts gemiddeld 700 consulten, per 1.000 ingeschreven patiënten, met klachten aan het bewegingsapparaat (volgens de NIVEL zorgregistraties). Een deel van deze klachten wordt afgewacht of wordt doorverwezen naar de paramedische zorg. Het andere deel wordt direct, of wanneer paramedische zorg niet effectief blijkt te zijn, doorverwezen naar de tweede lijn. Vaak wordt dan gekozen voor een verwijzing naar de orthopedie.

Digischoling – hoe doen we dat?

  • PrimaCura

Graag nodigen we minimaal 1 persoon uit jouw Hagro uit voor een overleg over hoe we nascholing over digitalisering in de huisartsenzorg in onze regio het beste vorm kunnen geven.
De veelheid aan programma’s en apps die op dit moment meer of minder gebruikt worden, kunnen aanleiding geven tot verminderde digitale performance in de huisartspraktijk.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan communicatie of beeldbellen middels VIPlive of het gebruik van de Siilo app. Of communicatie vanuit het HIS naar VIPLive spoed EPD (Topicus).
Scholing gericht op het delen van praktische kennis over de toepassing van deze programma’s & apps is één van de oplossingen om deze digidepressie te bestrijden.