GGZ Breburg

GGZ Breburg

Hulp vragen als je op je kwetsbaarst bent, is beslist niet gemakkelijk. Daarom vinden we het bij GGz Breburg heel belangrijk dat je je welkom voelt met al je vragen, frustraties, dromen en onzekerheden. Daar zetten we ons met hart en ziel voor in.
We beseffen dat een fijn contact met onze hulpverleners de kwaliteit van onze zorg verhoogt en het effect van je behandeling .

Maar niet alleen cliënten en hun naasten hebben profijt van een warme ontvangst; ook de werksfeer tussen collega’s en de samenwerking met externe partners (zoals verwijzers, gemeenten en verzekeraars) verbetert als zij zich welkom en gewaardeerd voelen.