Terug naar overzicht

Refereerbijeenkomst GGz Breburg juni 2023

Organisator:
  • 21 juni 2023
  • Online , ,
  • Gratis
  • 18.00 - 20.00 uur

Allergologie, Anesthesiologie, Apotheek, Cardiologie, Chirurgie, Dermatologie, Fertiliteit, Genetica, Geriatrie, Gynaecologie, Huisartsgeneeskunde, Interne geneeskunde, Jeugdartsen, Keel neus en oorheelkunde, Kindergeneeskunde, Klinische chemie, Longgeneeskunde, Maag darm en leverziekte, Mond kaak en aangezichtschirurgie, Neurologie, Neurochirurgie, Oncologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Pathologie, Plastische chirurgie, Psychiatrie, Psychologie, Radiologie, Reumatologie, Sociale geneeskunde, Spoedeisende hulp, Sportgeneeskunde, Traumatologie, Urologie, Vaatchirurgie

Programma referaten 21 juni 2023

Referaat 1: Verstandelijke beperking in de GGZ door Drs. M.T.J. de Rooij-Burgers, werkzaam als GIOS
bij GGz Breburg afdeling eetstoornissen (Eindreferaat)
Mensen met een zwakbegaafd of licht verstandelijke beperkt niveau van functioneren maken deel uit
van onze samenleving. Mensen die een IQ van tussen de 50/55 en 70 hebben, vallen onder de
categorie licht verstandelijk beperkt intelligentieniveau. Wanneer mensen die op een zwakbegaafd
intelligentieniveau functioneren (IQ tussen de 70 en de 85) ook bijkomende beperkingen hebben,
worden zij ook onder de doelgroep mensen met een lichte verstandelijke beperking geschaard. In
totaal is de schatting dat 2,3 miljoen mensen onder de doelgroep mensen met een lichte verstandelijke
beperking geschaard kunnen worden. Mensen met een verstandelijke beperking hebben in vergelijking
met mensen met een normale begaafdheid een drie tot vier keer hogere kans op het ontwikkelen van
psychopathologie, emotionele en gedragsproblemen. Mensen met een lichte verstandelijke beperking
en psychiatrische problemen komen meestal in de reguliere GGz terecht, maar worden vaak niet
opgemerkt als licht verstandelijk beperkt. De doelgroep is oververtegenwoordigd in de (forensische)
psychiatrie, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Uit onderzoek komt naar voren dat ongeveer
1 op de 5 nieuwe cliënten bij de GGZ vermoedelijk een IQ onder de 85 heeft, maar behandelaren
herkennen dit vaak niet (Wieland, 2017). Screenend onderzoek bij opgenomen cliënten laat zien dat dit
percentage nog veel hoger ligt: 43,8% van de acuut opgenomen cliënten (bijvoorbeeld de High
Intensive Care) functioneert vermoedelijk op een zwakbegaafd of licht verstandelijk beperkt niveau
(Nieuwenhuis et al., 2017).

Als de lichte verstandelijke beperking in de GGZ niet wordt opgemerkt, past de behandeling niet goed
bij wat iemand kan. Wanneer de lichte verstandelijke beperking wordt opgemerkt, wordt het niveau als
te laag gezien om te kunnen profiteren van behandelingen bij de GGZ, waarna iemand vaak wordt
doorverwezen. Het probleem is dat deze personen vaak te goed functioneren om behandeling te
krijgen bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarom dreigt deze doelgroep
rondom psychische problemen tussen ‘wal en schip’ te geraken.

Referaat 2: Het belang van het bespreken van de langetermijneffecten van het als kind opgegroeid zijn
met een ouder met een psychische stoornis door I.A.M. Brummelhuis MSc werkzaam als VS bij GGz
Breburg bij Top Klinisch Centrum CLGG
Vele cliënten met psychische problematiek kampen met de langetermijngevolgen van het opgegroeid
zijn met een ouder met psychische problemen (kinderen met een ouder met een psychisch probleem,
KOPP).
Opgroeien met een of beide ouders met een psychische stoornis wordt beschouwd als een adverse
childhood experience (ACE), oftewel een potentieel traumatische vroegkinderlijke ervaring. ACE worden
geassocieerd met stress en een verhoogd risico op nadelige gevolgen voor de gezondheid.
Veel onderzoek is gedaan naar jonge KOPP-kinderen en met name (preventieve) gezinsinterventies.
Echter, weinig is bekend over de langetermijngevolgen voor de volwassen kinderen van ouders met
psychisch problemen.
Vanwege deze lacune hebben we een systematic review uitgevoerd, gericht op de psychische en
somatische langetermijngevolgen voor volwassen KOPP. In dit referaat wordt ingegaan op de
uitkomsten van deze systematic review en de uitkomsten verkregen uit de klinische praktijk
samenhangend met het lopende promotietraject. Dit promotietraject richt zich op de
langetermijngevolgen voor volwassen KOPP en de mogelijkheid van een interventie voor volwassen
KOPP en wordt uitgevoerd door I. Brummelhuis MsC in samenwerking met Prof. Dr. W.J. Kop en Dr. A.C.
Videler, GGz Breburg en Tranzo, Tilburg University.

Het programma
17.55 uur Opening door voorzitter
18.00 -20.00 uur Referaten
20.05 uur Afsluiting door voorzitter
Accreditatie
Voor de referaten is accreditatie aangevraagd bij de NVvP, NvP, FGzPt, het Register Verpleegkundig
Specialisten en SRVB voor vaktherapeuten
Organisatie Commissie
Mw. Dr. I. Willems, A-opleider/psychiater
Mw. Dr. A. van den Broek, P-opleider/klinisch psycholoog
Mw. F. Dirkx, Opleider GGZ VS /verpleegkundig specialist
Mw. K. van Loon, beleidsmedewerker
Mw. W. Verhagen, coördinator Training en Ontwikkeling
Doelgroepen
Psychiaters (i.o.), psychologen (i.o.), verpleegkundig specialisten (i.o.), vak therapeuten
Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden welkom.

Over GGZ Breburg

Meer weten over GGZ Breburg?
Klik hier voor meer informatie.