Terug naar overzicht

Vernieuwde richtlijn CVRM

Organisator:
  • 10 oktober 2019
  • De Rooi Pannen, Dr. Ahausstraat 1, 5042 EK, Tilburg
  • 25
  • 17.30 - 20.00 uur
  • 2 punten

Huisartsgeneeskunde

De nieuwe multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement is verschenen. Deze is tot stand gekomen door samenwerking tussen o.a. huisartsen, internisten en cardiologen en zal de komende jaren de screening, diagnostiek en behandeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten bepalen.

Ten opzichte van de vorige richtlijn uit 2011 zijn er belangrijke wijzigingen zoals:

Meer aandacht voor leefstijl.
Een nieuwe SCORE-risicotabel, waarbij het risico op sterfte leidend is bij het bepalen van de risicocategorie.
De LDL-C-streefwaarde bij patiënten jonger dan zeventig jaar met een doorgemaakte hart- en vaatziekte is gewijzigd naar 1,8 mmol/l
Bij kwetsbare personen ouder dan zeventig jaar zonder hart- en vaatziekten is verlaging van het LDL-C niet aanbevolen.
Meer aandacht voor de jongeren en de ouderen, de groepen die buiten de SCORE tabel vallen (45-65 jaar).
Het allerbelangrijkste is dat het om maatwerk gaat, persoonsgerichte zorg!

Bekijk het hele cardiovasculaire risicoprofiel tegen de achtergrond van individuele wensen en mogelijkheden van een patiënt. Bespreek altijd de voor en nadelen van een behandeling en wat iemand hierin zelf kan betekenen. Leefstijl, stoppen met roken, letten op voeding en voldoende beweging zijn enorm belangrijk en hebben meer effect dan alleen het voorschrijven van medicatie. Door deze leefstijl aanpassingen is medicatie ook minder vaak nodig of kan de hoeveelheid medicatie omlaag. Streefwaarden zijn een hulpmiddel welke altijd in perspectief gezien moeten worden bij de individuele patiënt.

Over Zorggroep RCH Midden-Brabant

Meer weten over Zorggroep RCH Midden-Brabant?
Klik hier voor meer informatie.