Terug naar overzicht

De waarde van de jeugdarts binnen de Jeugdwet

Organisator:
  • 07 mei 2019
  • Hilvarenbeekseweg 60, 5022 GC, Tilburg
  • 45,-
  • 19.15 - 22.00 uur
  • accreditatie is aangevraagd

In april 2018 organiseerden we als Stichting PAO-JGZ Noord Brabant een avond waarin we op ludieke wijze aandacht vroegen voor de jeugdarts als public health specialist. Deze avond krijgt een vervolg!

De Jeugdwet is al weer een aantal jaren van kracht. De eerste evaluatie van de Jeugdwet laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. Er is meer tijd nodig om de doelen van de Jeugdwet te bereiken. Drie jaar na de invoering van de Jeugdwet blijkt het voor lang niet alle ouders en jeugdigen eenvoudig om de jeugdhulp te krijgen die nodig is. Dit geldt vooral voor gezinnen in een kwetsbare positie. De onderzoekers pleiten onder andere voor een betere informatievoorziening waardoor cliënten hun weg naar jeugdhulp beter kunnen vinden en extra aandacht voor gezinnen in een kwetsbare positie. Daarbij is niet alleen een rol weggelegd voor gemeenten maar ook voor huisartsen, scholen en jeugdgezondheidszorg. Wat kan de jeugdarts hieraan bijdragen?

Deze avond zijn ervaren sprekers o.a. vanuit de rijksoverheid en gemeente uitgenodigd. Ze gaan hier verder op in, waarbij “do’s en do not’s” leidraad zijn.

Over GGD Hart voor Brabant

Meer weten over GGD Hart voor Brabant?
Klik hier voor meer informatie.