PrimaCura

PrimaCura

Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant, RCH Midden-Brabant en Stichting Huisarts en Kwaliteit zijn samengegaan tot PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.
Door het samenbrengen tot één organisatie, staan we samen voor sterke huisartsenzorg in Midden-Brabant. Binnen de Coöperatie PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant zijn onze werkzaamheden verdeeld over de organisatieonderdelen:

Netwerkzorg
Binnen Netwerkzorg ondersteunen wij de huisartsen en praktijkmedewerkers bij de uitvoering van onder andere chronische zorg, issues op het gebied van arbeidsmarktproblematiek, ICT en praktijkorganisatie.

Kennis & Innovatie
Vanuit Kennis & Innovatie verzorgen wij nascholingen voor professionals in de huisartsenzorg met als doel het borgen van de kwaliteit in de regio en uitvoering geven aan het LHV kwaliteitsbeleid.

Nascholingen van PrimaCura

Optometrie in de 1e lijn | Online

  • PrimaCura

Samendraads – Optometrie in de 1e lijn

Thema: Cataract
Sinds november 2020 is onder de vlag van Samendraads een initiatief gestart waardoor huisartsen patiënten met laagcomplexe oogklachten kunnen verwijzen naar de optometrist in de 1e lijn (Oogzorgpunt). De optometristen van Oogzorgpunt zijn een extra tool voor de huisarts om goede diagnostiek te bieden voor minder ingewikkelde problematiek in de oogheelkunde. De wachttijden bij Oogzorgpunt zijn kort (afspraak binnen 5 werkdagen) en het onderzoek gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt.