PrimaCura

PrimaCura

Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant, RCH Midden-Brabant en Stichting Huisarts en Kwaliteit zijn samengegaan tot PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.
Door het samenbrengen tot één organisatie, staan we samen voor sterke huisartsenzorg in Midden-Brabant. Binnen de Coöperatie PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant zijn onze werkzaamheden verdeeld over de organisatieonderdelen:

Netwerkzorg
Binnen Netwerkzorg ondersteunen wij de huisartsen en praktijkmedewerkers bij de uitvoering van onder andere chronische zorg, issues op het gebied van arbeidsmarktproblematiek, ICT en praktijkorganisatie.

Kennis & Innovatie
Vanuit Kennis & Innovatie verzorgen wij nascholingen voor professionals in de huisartsenzorg met als doel het borgen van de kwaliteit in de regio en uitvoering geven aan het LHV kwaliteitsbeleid.

Nascholingen van PrimaCura

Netwerk Palliatieve zorg | Training: Schokbrekers in de communicatie met Patiënten en hun naasten

  • PrimaCura

“Maar dokter, zelfs de hond zou nog een spuitje krijgen in deze situatie!”
Deze uitspraak hebben we als huisarts allemaal wel een keer gehoord.
Familie waakt naast hun stervende geliefde, je denkt alles goed en duidelijk uitgelegd te hebben en je bent tevreden, je patiënt ligt er comfortabel bij.
Opeens word je gebeld door de thuiszorg, de familie is boos, ze eisen nu een gesprek. Ze vinden dat het zo echt niet langer kan!