PrimaCura

PrimaCura

Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant, RCH Midden-Brabant en Stichting Huisarts en Kwaliteit zijn samengegaan tot PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant.
Door het samenbrengen tot één organisatie, staan we samen voor sterke huisartsenzorg in Midden-Brabant. Binnen de Coöperatie PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant zijn onze werkzaamheden verdeeld over de organisatieonderdelen:

Netwerkzorg
Binnen Netwerkzorg ondersteunen wij de huisartsen en praktijkmedewerkers bij de uitvoering van onder andere chronische zorg, issues op het gebied van arbeidsmarktproblematiek, ICT en praktijkorganisatie.

Kennis & Innovatie
Vanuit Kennis & Innovatie verzorgen wij nascholingen voor professionals in de huisartsenzorg met als doel het borgen van de kwaliteit in de regio en uitvoering geven aan het LHV kwaliteitsbeleid.