Terug naar overzicht

Suïcide: voorkomen of genezen?

Organisator:
  • 22 maart 2019
  • Lage Witsiebaan 4, 5042 DA, Tilburg
  • 75,-/200,-
  • 13.00 - 17.20 uur
  • 3 punten is aangevraagd

Psychiatrie

Symposium 1

Het ‘Psychiatrisch Genootschap voor nascholing psychiatrie in Brabant’ organiseert op vrijdag 22 maart haar eerste symposium in 2019. We hebben twee sprekers gevonden die het thema suïcide voor u gaan verzorgen.

Tilly Cordia, psychiater en organisator van dit symposium vertelt het volgende:

Suïcidaliteit is een onderwerp dat momenteel in de aandacht staat in en buiten de GGZ.
In Brabant wordt bijvoorbeeld momenteel onderzoek gedaan, het SUPREMACOL-onderzoek, om te kijken of het lukt het aantal zelfdodingen te verminderen. Landelijk is 113-online bezig met preventie van suïcides, zij hebben een helplijn en geven door het hele land heen
cursussen om hulpverleners en niet hulpverleners meer kennis over suïcidepreventie bij te brengen. Wij zijn dan ook blij dat drs. Sander de Vries van dit landelijk kenniscentrum bij ons komt spreken.

De tweede spreker is Henk Corthals, die ons mee zal nemen in de zaken die besproken zijn in de richtlijncommissie Euthanasie en Psychiatrie. Aan de hand van een casus zal hij met ons het gebied dat tussen zelfdoding en euthanasie ligt verkennen.

We hopen dat het een symposium wordt waardoor u weer op de hoogte bent
van de huidige stand van zaken ten aanzien van suïcidepreventie, maar dat u ook
prikkelt om na te denken over uw eigen gedachten over zelfdoding en euthanasie in de GGZ.

Symposium 2 

vrijdag 28-06-2019

Thema: Affective Neuroscience: something new?’ Een andere kijk op psychopathologie

Symposium 3

vrijdag 27-09-2019

Thema: De geïntegreerde richtlijnbehandeling persoonlijkheidsstoornissen’

Symposium 4

vrijdag 29-11-2019

Thema: Kinderneurologie, kinderpsychiatrie en kindergeneeskunde

 

Over GGZ Breburg

Meer weten over GGZ Breburg?
Klik hier voor meer informatie.