Terug naar overzicht

Refeeravond Breburg Academie GGz

Organisator:
  • 16 september 2020
  • Webinar, ,
  • Gratis
  • 18:00 - 20:00 uur
  • is aangevraagd

Allergologie, Anesthesiologie, Apotheek, Cardiologie, Chirurgie, Dermatologie, Fertiliteit, Genetica, Geriatrie, Gynaecologie, Huisartsgeneeskunde, Interne geneeskunde, Jeugdartsen, Keel neus en oorheelkunde, Kindergeneeskunde, Klinische chemie, Longgeneeskunde, Maag darm en leverziekte, Mond kaak en aangezichtschirurgie, Neurologie, Neurochirurgie, Oncologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Pathologie, Plastische chirurgie, Psychiatrie, Psychologie, Radiologie, Reumatologie, Sociale geneeskunde, Spoedeisende hulp, Sportgeneeskunde, Traumatologie, Urologie, Vaatchirurgie

Programma referaten 16 september 2020
Referaat 1, Subklinische psychotische ervaringen die voorkomen bij stemmingsproblematiek
onder jongeren.

Drs. E.C. Polhuijs, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (klinisch psycholoog), werkzaam bij GGz Breburg afdeling Jeugd.
In juli 2018 was op de website van de NOS de volgende kop te lezen: “Forse toename zelfdodingen onder jongeren”. Het beeld vanuit de media en ervaringen in de kinder- en jeugdpsychiatrie is dat stemmingsproblemen veel voorkomen. Echter volgens de website van het NJI (2018) ontbreken recente cijfers over het voorkomen van stemmingsproblemen bij de Nederlandse jeugd. De meest recente cijfers zijn van het CBS uit 2010 (Hamberg-van Reenen & Meijer, 2014). In tegenstelling tot het minimale recente onderzoek naar de prevalentie van stemmingsproblemen is er naar het voorkomen van subklinische psychotische ervaringen bij adolescenten de laatste jaren wel veel onderzoek gedaan. Dit heeft onder meer de wetenschap opgeleverd dat subklinische psychotische ervaringen vrij veel voorkomen en dat deze bij ongeveer 75% van de adolescenten van voorbijgaande aard zijn (Van Os, Linscott, Myin-Germeys, Delespaul & Krabbendam, 2009). Bij een kleinere groep bij wie deze ervaringen voortduren bestaat een vergroot risico op het ontwikkelen van ernstiger problematiek, zoals sychotische stoornissen (Dhossche, Ferdinand, Van der Ende, Hofstra & Verhulst, 2002).
Subklinische psychotische ervaringen zijn echter niet specifiek voor het ontwikkelen van psychotische stoornissen. Ook bij non-psychotische stoornissen komen zij voor, zoals bij angst en stemmingsproblematiek. Bij zowel depressies als psychotische problematiek leiden vroegonderkenning en vroeginterventie tot een korter en minder ernstig beloop van de problematiek (Van der Gaag et al., 2013). Vroegonderkenning en vroeginterventie kan bij deze leeftijdsgroep op langere termijn een groot resultaat sorteren. Om die reden is het van belang om te weten of subklinische psychotische ervaringen die voorkomen bij stemmingsproblematiek een indicatie zouden kunnen zijn voor het ontwikkelen vanernstiger problematiek.
Daarom wordt in deze studie onderzocht of bij jongeren in een hoog-risico cohort stemmingsproblemen samengaan met meer subklinische psychotische ervaringen. En of er hierbij een verschil is tussen jongens en meisjes, gezien de eerder gevonden sekseverschillen bij temmingsproblemen.

Referaat 2, Blended behandelen
Drs. MSc. A.M.C. Zoete, manager bedrijfsvoering werkzaam bij GGz Breburg, Afdeling Jeugd
en MSc. G.A. Romijn, basispsycholoog en promovendus, werkzaam bij GGz Breburg, Afdeling Jeugd
In de afgelopen twee decennia is een groot aanbod aan evidence-based online behandelingen ontwikkeld. Geke Romijn heeft in het kader van haar promotietraject onderzoek gedaan naar de (kosten-)effectiviteit van online en blended cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen in de klinische praktijk. De resultaten zijn veelbelovend, maar toch werd eHealth in de geestelijke gezondheidszorg tot voor kort slechts op kleine schaal toegepast (Vis e.a., 2018; Tuerk e.a., 2019). Een van de belangrijkste belemmeringen was dat online behandelen niet als standaard onderdeel in het reguliere behandelproces geïntegreerd was (Topocoo e.a. 2017).
De COVID-19 uitbraak lijkt in Nederland en in andere landen een katalysator voor de implementatie van eHealth in de GGZ (Wind e.a., 2020). Vanuit een pragmatisch oogpunt worden belemmeringen in korte tijd overwonnen en stappen GGZ-professionals over op online behandelen. Door de onzekerheid over het verloop van de pandemie in de nabije toekomst, is het belang van een duurzame implementatie van eHealth groter dan ooit.
Ook binnen GGz Breburg zijn alle ambulante en poliklinische professionals in de afgelopen periode online gaan behandelen middels beeldbellen en/ of het gebruik van modules binnen Karify. De ervaringen die zowel behandelaren als cliënten hebben opgedaan zijn wisselend en bieden waardevolle aanknopingspunten voor de verdere implementatie van online behandeling.
Tot besluit nemen we de deelnemers mee in de ambities van de organisatie op de middellange termijn en dagen we hen uit om het geleerde toe te passen op hun eigen werk.

Het programma
17.55 uur Opening door voorzitter
18.00 -19.00 uur Referaat 1
19.00 -20.00 uur Referaat 2
20.05 uur Afsluiting door voorzitter

Accreditatie
Voor de referaten is accreditatie aangevraagd bij de NVvP, NvP, FGzPt, het Register
Verpleegkundig Specialisten en SRVB voor vaktherapeuten

Organisatie Commissie
Mw. Drs. I. Willems, A opleider / psychiater
Dr. A. van den Broek, P opleider /Klinisch psycholoog
Mw. F. Dirkx, Opleider GGZ VS / VS
Mw. K. van Loon, beleidsmedewerker

Doelgroepen
Psychiaters (i.o.), Psychologen (i.o.), Verpleegkundig Specialisten (i.o.), vaktherapeuten
Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden welkom.

Locatie
Webinar

Kosten en inschrijving
Deelname is voor iedereen gratis.
Medewerkers van GGz Breburg:
graag inschrijven middels de cursuscatalogus in Eduweb https://www.lerenbijggzbreburg.nl
Externe deelnemers:
https://www.ggzbreburg.nl/formulieren/werkenbij/inschrijfformulier-referaten/

Vergeet niet correct en volledig in te vullen de functie, BIG-nummer, werkgever en adres
waar het certificaat van deelname naar toe kan worden gestuurd.

Over GGZ Breburg

Meer weten over GGZ Breburg?
Klik hier voor meer informatie.