Terug naar overzicht

COPD Caspir M6 online

Organisator:
  • 20 april 2021
  • Online via Teams / Zoom, ,
  • 70,- kosteloos bij daadwerkelijke deelname door leden PrimaCura Voor niet PrimaCura leden 150,- De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing.
  • 18:30 - 20:15 uur
  • 3 punten

Huisartsgeneeskunde

Je bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan bovengenoemde nascholing die COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG), voor je mogelijk maakt. Deze herhalingscursus maakt onderdeel uit van de activiteiten voor hercertificering CASPIR* en wordt door Zorggroep RCH Midden-Brabant aangeboden als nascholing in het kader van het zorgprogramma COPD.
Dit is het vervolg (terugkommodule) op de Caspir nascholing. In principe volgen de deelnemers ieder jaar Module 6. Aangezien de leden van de RCH ook intervisie hebben, is afgesproken om Module 6 om het 1½ jaar plaats te laten vinden.
Via onderstaand digitaal aanmeldingsformulier kun je je opgeven voor de Nascholing Caspir Module 6. Kijk in de agenda voor andere datums. De groepsindeling is afhankelijk van jouw COPD scholingstraject.

Per avond is er ruimte voor 22 deelnemers. Inschrijven gaat op volgorde van aanmelding.

18.30 uur Aanvang herhalingscursus
– Welkom en inventarisatie vragen
– Casuïstiekbespreking met aandacht voor uitvoering, acceptatie,
beschrijving en interpretatie
– Leerpunten en planning bijeenkomst
19.00 uur Pauze
19.15 uur Vervolg bijeenkomst
20.15 uur Einde bijeenkomst

Over PrimaCura

Meer weten over PrimaCura?
Klik hier voor meer informatie.