Terug naar overzicht

Nieuwste inzichten op het gebied van Astma

Organisator:
  • 27 november 2023
  • De Rooi Pannen Doctor Ahausstraat 1, , Tilburg
  • 25,-
  • 17.30-21.00 uur
  • 2 punten ABC1, V&VN en NVvPO

Huisartsgeneeskunde

In deze scholing wordt het ziektebeeld astma behandeld met aandacht voor de patiënten met ongecontroleerd astma. Wat zijn de belangrijkste zaken op het gebied van diagnosestelling, behandeling en monitoring. En wat als het nu niet lukt om het astma van een patiënt onder controle te krijgen? Wanneer stuur je iemand door naar de longarts? Er wordt ingegaan op wat de longarts vervolgens doet als een astmapatiënt wordt doorgestuurd. Daarbij wordt gesproken over het fenotyperen van het astma en de bijbehorende behandelmogelijkheden.

Aan de hand van een casus van een echte astmapatiënt passeert alle theorie de revue. Nadat door de longarts uitleg is gegeven hoe de astmazorg in het ziekenhuis ingericht is, worden transmurale afspraken gemaakt voor de toekomst om zo bij te dragen aan de juiste zorg op de juiste plek.

Doelgroep:  Deze nascholing is bestemd voor huisartsen en praktijkondersteuners.
De inhoud is specifiek voor deze doelgroep bestemd en inhoudelijk goedgekeurd. Het is dan ook niet toegestaan dat anderen dan bovengenoemden aan deze nascholing deelnemen.

Programma:

17.30 : Ontvangst met lichte maaltijd
18.00 : “Nieuwste inzichten op het gebied van astma”
Bart de Brouwer, longarts ETZ en Frans Blessing, kaderhuisarts astma/COPD
19.15 : Pauze
19.30  : Vervolg
21.00 : Einde bijeenkomst

Er is geen zelfstudie nodig en studiemateriaal is in de cursusprijs opgenomen.
De scholing is ook voor je waarnemer, hidha en huisarts i.o.

Over PrimaCura

Meer weten over PrimaCura?
Klik hier voor meer informatie.