Terug naar overzicht

Inspelen op risico’s en kansen in de omgeving van het kind

Organisator:
  • 10 november 2020
  • Hilvarenbeekseweg 60, 5022 CG, Tilburg
  • Zie website PAO-JGZ
  • 19:15 - 22:00 uur
  • 3 punten

Allergologie, Anesthesiologie, Apotheek, Cardiologie, Chirurgie, Dermatologie, Fertiliteit, Genetica, Geriatrie, Gynaecologie, Huisartsgeneeskunde, Interne geneeskunde, Jeugdartsen, Keel neus en oorheelkunde, Kindergeneeskunde, Klinische chemie, Longgeneeskunde, Maag darm en leverziekte, Mond kaak en aangezichtschirurgie, Neurologie, Neurochirurgie, Oncologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Pathologie, Plastische chirurgie, Psychiatrie, Psychologie, Radiologie, Reumatologie, Sociale geneeskunde, Spoedeisende hulp, Sportgeneeskunde, Traumatologie, Urologie, Vaatchirurgie

Graag nodig ik u uit voor drie nascholingsavonden voor jeugdartsen.
Ook andere collega’s zijn uitdrukkelijk welkom zich aan te melden. Met name voor kinderartsen, huisartsen en andere sociaal geneeskundigen ook heel interessant.

26 mei 2020
Early life stress in uw spreekkamer!
Chronische of frequente stress op jeugdige leeftijd heeft ernstige gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid gedurende het hele leven. Hieruit ontstaat persoonlijk leed, hoge zorgkosten en verlies van arbeidscapaciteit door uitval. Chronische stress bij kinderen vormt daarmee een steeds groter probleem voor onze maatschappij. Wanneer de stress lang aanhoudt of vaak terugkomt raken organen en ook het stressnetwerk ontregeld. Voor een kind betekent dit dat hij niet goed functioneert, niet kan focussen, ongeconcentreerd is, moeite heeft met plannen en besluiten nemen. Op de lange termijn wordt de kans op allerlei psychische en lichamelijke ziekten groter. Hoe kunnen we preventief inzetten? Welke bijdrage kan u leveren? Deze avond gaan we in op de beschikbare kennis, bekijken we hoe je het onderwerp bespreekbaar kan maken en maken we kennis met interventiemogelijkheden.

22 september 2020
Wanneer passend onderwijs niet past…
In heel Nederland zaten meer dan 4,5 duizend leerlingen in het afgelopen schooljaar meer dan drie maanden thuis. Dat zijn er meer dan een jaar geleden, terwijl het voornemen juist was dat in 2020 geen enkel leerplichtig kind meer zo lang thuis zou zitten. Dat doel gaat dan ook niet gehaald worden, concludeert minister Slob (Onderwijs) in een brief die hij onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. Hoe kunnen we als jeugdartsen en verpleegkundig specialisten een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal “thuiszitters”? Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk nemen onze sprekers u deze avond mee in de (on)mogelijkheden binnen de Wet passend onderwijs op het raakvlak met de Jeugdwet. De sprekers zullen zich richten op kinderen in het primair en voortgezet onderwijs die nu tussen wal en schip vallen, zoals kinderen met hoogbegaafdheid, ASS of een (verstandelijke) beperking.
Wanneer passend onderwijs niet past…

10 november 2020
Inspelen op risico’s en kansen in de omgeving van het kind.
Een gezonde omgeving werkt positief op onze gezondheid; het stimuleert een gezonde leefwijze. Wat kunnen wij als Jeugdgezondheidszorg bijdragen aan een gezonde leefomgeving binnen en buiten de spreekkamer? Hoe ziet de nieuwe Omgevingswet eruit waar wij mee te maken krijgen? Wat betekenen de veranderingen van de leefomgeving en klimaat voor kinderen? Denk aan luchtverontreiniging, opmars van nieuwe plagen/infectieziekten zoals de eikenprocessierups, de hitte, teken. Na deze avond bent u op de hoogte van deze ontwikkelingen en de mogelijkheden voor de Jeugdgezondheidszorg. Professionals uit de medische milieukunde en infectieziekten verzorgen deze update.

Over Stichting Post Academisch Onderwijs JGZ, Noord-Brabant

Meer weten over Stichting Post Academisch Onderwijs JGZ, Noord-Brabant?
Klik hier voor meer informatie.