Stichting Post Academisch Onderwijs JGZ, Noord-Brabant

Stichting Post Academisch Onderwijs JGZ, Noord-Brabant

De nascholingsavonden zijn het vervolg van de Refereercyclus Jeugdgezondheidszorg Noord-Brabant. De refereercyclus bestaat nu ruim 10 jaar. Van 2009 tot halverwege 2013 is de cyclus gefaciliteerd door de Brabant Medical School (BMS), daarvoor door het RIVM.

Omdat de BMS in 2013 haar werkzaamheden heeft beƫindigd, is er vanuit de deelnemers een commissie samengesteld die zichzelf ten doel heeft gesteld om de voortgang van de cyclus na 2013 te realiseren. Dit heeft na ruggespraak met de deelnemers geleid tot het oprichten van de Stichting PAO-JGZ Noord-Brabant op 19 juni 2013.