Terug naar overzicht

Digischoling – hoe doen we dat?

Organisator:
  • 11 november 2021
  • Online via Teams, ,
  • Gratis
  • 16:30-17:30 uur

Huisartsgeneeskunde

Beste collega huisarts en praktijkmanager,

Graag nodigen we minimaal 1 persoon uit jouw Hagro uit voor een overleg over hoe we nascholing over digitalisering in de huisartsenzorg in onze regio het beste vorm kunnen geven.
De veelheid aan programma’s en apps die op dit moment meer of minder gebruikt worden, kunnen aanleiding geven tot  verminderde digitale performance in de huisartspraktijk.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan communicatie of beeldbellen middels VIPlive of het gebruik van de Siilo app. Of communicatie vanuit het HIS naar VIPLive spoed EPD (Topicus).

Scholing gericht op het delen van praktische kennis over de toepassing van deze programma’s & apps is één van de oplossingen om deze digidepressie te bestrijden.

Hoe kunnen we dit het beste inrichten?
Op welke manier wil de medewerker van een praktijk hierover geschoold worden?

Hiervoor wil de afdeling I&A van PrimaCura i.s.m. Kennis & Innovatie én een afvaardiging vanuit de praktijken een scholingsplan opstellen.

Deze bijeenkomst heeft 3 doelen:

  1. Inventariseren op welke digitale processen, danwel concrete programma’s en applicaties digischoling zich moet richten.
  2. Gezamenlijk onderzoeken in welke combinatie van vormen we de kennis het beste kunnen verspreiden: via sleutelfiguren (teach-the-teacher principe), e-learnings, webinars, scholing op locatie, etc.
  3. Voorproefje van 1 inhoudelijk onderwerp door Thomas Krans, Tjetske Gerbranda en Gerame Wagemakers van PrimaCura.

Voor het verwezenlijken van een dergelijk scholingsplan is naar alle waarschijnlijkheid in 2022 budget beschikbaar uit de subsidiepot ‘Digitale versnelling huisartsenzorg’.

De bedoeling is dat van iedere HAGRO iemand meedoet en de stem van zijn/haar Hagro vertegenwoordigt. Verder is iedereen welkom die graag over dit onderwerp wil meedenken!

16.30     presentatie Tjetske Gerbranda, Geramé Wagemakers en Thomas Krans
17.30     Einde
Deze bijeenkomst is ook voor je waarnemer en hidha.

Over PrimaCura

Meer weten over PrimaCura?
Klik hier voor meer informatie.