Medische nascholingen Midden Brabant

Alle medische nascholingen in Brabant in één overzicht

Opkomende nascholingen

COPD CASPIR Module 6 (18 april)

  • PrimaCura
  • Tilburg

Je bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan bovengenoemde nascholing die COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG), voor je mogelijk maakt. Deze herhalingscursus maakt onderdeel uit van de activiteiten voor hercertificering CASPIR en wordt door PrimaCura aangeboden als nascholing in het kader van het zorgprogramma COPD. Dit is het vervolg (terugkommodule) op de basis CASPIR nascholing.
Binnen 3 kalenderjaren dien je 2 keer CASPIR Module 6 gevolgd te hebben en één portfolio in te leveren.

COPD CASPIR Module 6 (16 mei)

  • PrimaCura
  • Tilburg

Je bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan bovengenoemde nascholing die COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG), voor je mogelijk maakt. Deze herhalingscursus maakt onderdeel uit van de activiteiten voor hercertificering CASPIR en wordt door PrimaCura aangeboden als nascholing in het kader van het zorgprogramma COPD. Dit is het vervolg (terugkommodule) op de basis CASPIR nascholing.
Binnen 3 kalenderjaren dien je 2 keer CASPIR Module 6 gevolgd te hebben en één portfolio in te leveren.