Edustitch

Edustitch

De mensen achter EduStitch
Hilco Theeuwes – sinds 2017 als traumachirurg verbonden aan het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg – ondervond tijdens zijn studie geneeskunde in Rotterdam dat er te weinig aandacht uitging naar het aanleren van de basisvaardigheden van het hechten. Hilco werd vanwege zijn chirurgische ambities en enthousiasme, door de faculteit in Rotterdam gevraagd een uitgebreide hechtcursus op te zetten voor beginnende coassistenten onder supervisie van Prof. Johan Lange. Tijdens deze hechtcursussen op het SkillsPlaza van het Erasmus MC werd het idee geboren om beter cursusmateriaal te ontwikkelen dan wat er al bestond. Vele experimenten later waren er twee soorten hechtpads ontwikkeld en een hoop lesmateriaal. In de jaren die volgden zijn deze lesmaterialen veelvuldig getest binnen het Erasmus MC en doorontwikkeld.

Education before the job
Na deze beproeving besloten Hilco en zijn studiegenoot Jan-Willem Potters (inmiddels anesthesist in Medisch Spectrum Twente) in 2009 de v.o.f. EduStitch op te richten. Niet veel later werden de complete hechtsets op de markt gebracht waarin je nu naast een hechtpad, instrumenten en het zakkaartje ook een e-learning vindt. Het doel: zorgen voor een betere voorbereiding op de praktijk voor alle beginnende medisch professionals: Education before the job!

Versterking
De vraag naar de EduStitch hechtsets met online cursus nam in sneltrein vaart toe. Ook werden er steeds meer klassikale cursussen gegeven door EduStitch. Jan-Willem zijn plaats binnen de v.o.f. werd overgenomen door Quinta Post-Theeuwes (de zus van Hilco). Zij zorgde met haar jarenlange ervaring in de marketing en communicatie voor een huisstijl, website met webshop, accreditatie van cursussen, deelname aan congressen en bekendheid in de markt. Sinds 2021 is EduStitch geregistreerd als een B.V.

Lees ook het artikel wat over ons verscheen in Arts en Auto.
Oefen- en lesmateriaal en geaccrediteerde cursussen
Sinds 2009 zijn al heel wat Skillslabs in Nederland en daarbuiten ingericht met onze producten en lesmaterialen. Professionals en studenten bestellen onze complete hechtset met of zonder e-learning om zich de hechttechnieken eigen te maken of om deze technieken te herhalen en te verfijnen. Onze e-learnings en oefenmaterialen worden veelvuldig ingezet door professionals die bijvoorbeeld intern een hechtcursus / Basic Surgical Skills cursus willen verzorgen. Zij nemen een licentie af en kunnen met behulp van ons lesmateriaal direct van start. Ook diverse Universiteiten, Hogescholen en opleidingscentra weten ons te vinden om cursussen en/of materialen te verzorgen. Professionals zien wij vooral tijdens onze geaccrediteerde Basic Surgical Skills cursussen. Deze cursussen zijn op maat gemaakt voor professionals binnen diverse beroepsgroepen en leveren accreditatiepunten op voor de herregistratie.