Stichting Huisarts en Kwaliteit (SHK)

Stichting Huisarts en Kwaliteit (SHK)

Zorggroep RCH Midden Brabant BV regelt met zorgaanbieders in de regio Tilburg de zorg voor de patiënten op het gebied van onder andere Diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Deze zorgaanbieders zoals huisartsen, diëtisten, podotherapeuten, medische pedicures en diverse specialisten hebben een contract met Zorggroep RCH. Door het aangaan van dit contract bieden zij allen de zorg op dezelfde wijze aan zoals is vastgelegd in de zorgprogramma’s.

De Stichting Huisarts en Kwaliteit richt zich op beroepsinhoudelijke ondersteuning in de huisartsenpraktijk door middel van:

Ontwikkeling en monitoring van regionaal kwaliteitsbeleid
Nascholing op maat
Accreditering en registratie
Zorgvernieuwingsprojecten

Nascholingen van Stichting Huisarts en Kwaliteit (SHK)

Cursus over kindermishandeling speciaal voor de huisarts

  • Stichting Huisarts en Kwaliteit (SHK)
  • Riel

De aanpak van kindermishandeling in de huisartsenpraktijk wordt vaak als complex ervaren. Hoe herken ik het? Hoe maak ik het bespreekbaar en behoud ik de zo belangrijke artspatiëntrelatie? Hoe handel ik netjes volgens de Meldcode en voorkom ik problemen voor mijzelf? Wat is mijn rol als huisarts tussen alle andere hulpverleners die zich hier mee bezig houden? Hoe richt ik mijn praktijk zo in dat andere medewerkers ook alert zijn en kan mijn POH-GGZ/-jeugd mij wellicht taken uit handen nemen?