Terug naar overzicht

Vernieuwde richtlijn CVRM

Organisator:
 • 16 september 2019
 • nog niet bekend, , Tilburg
 • €25,-
 • 17.30 - 20.00 uur
 • 2 punten

Huisartsgeneeskunde

De nieuwe multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement is verschenen. Deze is tot stand gekomen door samenwerking tussen o.a. huisartsen, internisten en cardiologen en zal de komende jaren de screening, diagnostiek en behandeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten bepalen.

Ten opzichte van de vorige richtlijn uit 2011 zijn er belangrijke wijzigingen zoals:

 • Meer aandacht voor leefstijl.
 • Een nieuwe SCORE-risicotabel, waarbij het risico op sterfte leidend is bij het bepalen van de risicocategorie.
 • De LDL-C-streefwaarde bij patiënten jonger dan zeventig jaar met een doorgemaakte hart- en vaatziekte is gewijzigd naar 1,8 mmol/l
 • Bij kwetsbare personen ouder dan zeventig jaar zonder hart- en vaatziekten is verlaging van het LDL-C niet aanbevolen.
 • Meer aandacht voor de jongeren en de ouderen, de groepen die buiten de SCORE tabel vallen (45-65 jaar).

Het allerbelangrijkste is dat het om maatwerk gaat, persoonsgerichte zorg!

Bekijk het hele cardiovasculaire risicoprofiel tegen de achtergrond van individuele wensen en mogelijkheden van een patiënt. Bespreek altijd de voor en nadelen van een behandeling en wat iemand hierin zelf kan betekenen. Leefstijl, stoppen met roken, letten op voeding en voldoende beweging zijn enorm belangrijk en hebben meer effect dan alleen het voorschrijven van medicatie. Door deze leefstijl aanpassingen is medicatie ook minder vaak nodig of kan de hoeveelheid medicatie omlaag. Streefwaarden zijn een hulpmiddel welke altijd in perspectief gezien moeten worden bij de individuele patiënt.

Om een indruk te geven wat deze nieuwe richtlijn betekent kan je aansluiten bij de scholing “vernieuwde richtlijn CVRM”
Wij hopen op deze manier te helpen met het je eigen maken van de nieuwe CVRM richtlijn!

De scholing wordt gegeven door Leonie Tromp, kaderhuisarts CVRM.

Over Zorggroep RCH Midden-Brabant

Meer weten over Zorggroep RCH Midden-Brabant?
Klik hier voor meer informatie.

Andere nascholingen rond deze datum

De impact van (gedwongen) migratie een blinde vlek voor zowel migrant als hulpverlener!

 • Stichting Post Academisch Onderwijs JGZ, Noord-Brabant
 • Tilburg

Sinds enkele jaren is een toenemende instroom van migranten die direct in de gemeenten worden gehuisvest. Uit de evaluatie van de Wet Inburgering die voor de zomer aan de Tweede Kamer is aangeboden, blijkt dat nog te veel op de eigen kracht van statushouders wordt geleund. De kans actief onderdeel van de samenleving te zijn, komt daarmee onder druk te staan.

Dermatoscopie voor de huisartsenpraktijk in samenwerking met SCEM

 • Stichting Huisarts en Kwaliteit (SHK)
 • Tilburg

In de cursus wordt de kennis van de diagnostiek van verdachte huidafwijkingen met het blote oog en met de dermatoscoop vergroot en krijgt de huisarts meer grip op de plekjes waar de patiënt zich zorgen over maakt, maar die vaak goedaardig zijn. Hierdoor vermindert het aantal onnodige ingrepen en verwijzingen: goed voor de patiënt, de huisarts en de dermatoloog, de juiste zorg op de juiste plaats!