Terug naar overzicht

Symposium 25 jaar transferzorg ETZ

Organisator:
  • 28 maart 2019
  • Hilvarenbeekseweg 60, Aula ETZ Elisabeth, 5022 GC, Tilburg
  • Gratis
  • 12.45 - 16.30 uur

Allergologie, Anesthesiologie, Apotheek, Cardiologie, Chirurgie, Dermatologie, Fertiliteit, Genetica, Geriatrie, Gynaecologie, Huisartsgeneeskunde, Interne geneeskunde, Jeugdartsen, Keel neus en oorheelkunde, Kindergeneeskunde, Klinische chemie, Longgeneeskunde, Maag darm en leverziekte, Mond kaak en aangezichtschirurgie, Neurologie, Neurochirurgie, Oncologie, Oogheelkunde, Orthopedie, Pathologie, Plastische chirurgie, Psychiatrie, Psychologie, Radiologie, Reumatologie, Sociale geneeskunde, Spoedeisende hulp, Sportgeneeskunde, Traumatologie, Urologie, Vaatchirurgie

Continuïteit van zorg en de juiste zorg op het de juiste plek: het vraagstuk van nu en de toekomst. Door de toegenomen technische mogelijkheden, eigen
regie van de patiënt en een groeiend aantal ketenpartners een actueel thema. De vraag ‘Welke invloed hebben deze ontwikkelingen op de transferzorg?’ staat
centraal in dit symposium ter ere van 25 jaar transferzorg ETZ.

De middag staat onder de enthousiaste leiding van dagvoorzitter Anja van der Eijk (hoofd transferpunt Reinier de Graaf ziekenhuis). De hoofdspreker van Gupta
Strategists neemt u mee in de trend om ook ziekenhuiszorg bij de patiënt thuis te organiseren. Betrokken professionals delen hun kijk en ervaringen over de
nieuwe vormen van zorg in vier workshops:
1. Integrale bekostiging, door Casper Besters (zorginkoper ketenzorg CZ).
2. Inzet van het persoonlijk gezondheidsdossier, professional.
3. Van ontslag naar overdracht door Aukje Vromans (verpleegkundige ETZ).
4. De transferverpleegkundige als casemanager? door Simone Binnekamp
(transferverplk.ETZ).

Doelgroep
Transfer-, wijk-, gespecialiseerd-, praktijk-, en verpleegkundigen, POH somatiek,
specialist ouderengeneeskunde, cliëntenadviseurs/zorgmakelaars, casemanagers,
medewerkers WMO zorg/welzijn, huisartsen, specialisten en zorgverzekeraars.

Over ETZ

Meer weten over ETZ?
Klik hier voor meer informatie.