Terug naar overzicht

COPD Caspir M6

Organisator:
  • 02 juli 2019
  • De Postelse Hoeve, Dr. Deelenlaan 10, 5042 AD , Tilburg
  • 70/150
  • 17.30 - 20.30 uur
  • 3 punten

Huisartsgeneeskunde

U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan bovengenoemde nascholing die COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG), voor u mogelijk maakt. Deze herhalingscursus maakt onderdeel uit van de activiteiten voor hercertificering CASPIR* en wordt door Zorggroep RCH Midden-Brabant aangeboden als nascholing in het kader van het zorgprogramma COPD.

Inhoud scholing
Dit is het vervolg (terugkommodule) op de Caspir nascholing. In principe volgen de deelnemers ieder jaar Module 6. Aangezien de leden van de RCH ook intervisie hebben, is afgesproken om Module 6 om het 1¬Ĺ jaar plaats te laten vinden.
Via onderstaand digitaal aanmeldingsformulier kunt u zich opgeven op welk moment u de Nascholing Caspir Module 6 wilt bijwonen. De groepsindeling is afhankelijk van uw COPD scholingstraject. Deze is u per e-mail toegezonden.

Per avond is er ruimte voor 23 deelnemers. Inschrijven gaat op volgorde van aanmelding. Zodra een bijeenkomst is volgeboekt, ontvangt u hierover uiteraard bericht.

Over Zorggroep RCH Midden-Brabant

Meer weten over Zorggroep RCH Midden-Brabant?
Klik hier voor meer informatie.