Terug naar overzicht

COPD CAHAG spirometrienascholing “Caspir”

Organisator:
  • 21 oktober 2019
  • De Rooi Pannen, Dr. Ahausstraat 1, 5042 EK, Tilburg
  • Gratis
  • 17.30 - 21.15 uur
  • 9 punten

Huisartsgeneeskunde

In 2019 start weer de nascholing: CAHAG spirometrienascholing “CASPIR” M 1-5. Eén van de voorwaarden van de Zorggroep is het volgen van deze nascholing om de goede kwaliteit van de COPD te waarborgen.

Aangezien het een duocursus betreft, is het belangrijk dat huisarts en POH dezelfde avond bijwonen.
RCH20190513

Accreditatie:
De totale cursus bestaat uit vijf modules, samen voor negen nascholingspunten geaccrediteerd door het NHG, de CADP, de NVvPO en de V&VN.
Doel
Zorggroep RCH Midden-Brabant hecht veel waarde aan de kwaliteitsontwikkeling van de COPD-zorg en biedt daarom de CASPIR-scholing in de regio aan. Deze cursus is bedoeld voor u en de andere huisartsen en praktijkondersteuners die deelnemen aan het zorgprogramma COPD van Zorggroep RCH Midden-Brabant.

Modules

Module 1
Doornemen van de e-learning. Uiterlijk twee weken voor aanvang module 2 ontvangt u
een link naar deze website
Geen accreditatie
Module 2
Nascholing op maandag 13 mei 2019
– Korte achtergrond van longfysiologie.
– Uitvoering spirometrie volgens de nieuwste ATS/ERS richtlijn 2005.
– Inhoud NHG Praktijkwijzer 2008 ten aanzien van spirometrie.
– Start van de interpretatie.
– Verplichte kennistoets.
3 punten
Module 3
Meekijken in een regionaal longfunctielaboratorium
2 punten
Module 4
Het in de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrietesten en
beoordeling door een longfunctielaborant
1 punt
Module 5
Avondnascholing op maandag 21 oktober 2019
– Nabespreken van de praktijkvoorbeelden
– Interpretatie van de eigen casuïstiek
– Organisatie spirometrie
– Keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitscontroles.
– Praktijkexamen en afsluitende kennistoets.
3 punten
Wanneer u, ten behoeve van module 4 en 5, patiëntencasuïstiek aanlevert, dient dit volledig geanonimiseerd te zijn. De gegevens mogen op geen enkele wijze herleidbaar zijn naar patiënten. Uiteraard houdt u deze gegevens voor uzelf wel beschikbaar.

Huiswerk
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst op maandag 13 mei aanstaande heeft u de e-learning doorgenomen. De link naar deze website ontvangt u uiterlijk twee weken voor module 2.

Kosten
De cursus mag op kosten van Zorggroep RCH Midden-Brabant gevolgd mits deze met goed gevolg afgerond wordt en alleen voor leden van de Zorggroep. Wordt de cursus om wat voor reden dan ook niet afgemaakt, dan zullen we de kosten in rekening brengen bij de deelnemer, voor deze cursus is dat € 350,-
Voor deelnemers buiten onze Zorggroep zijn de kosten € 350,-

Over Zorggroep RCH Midden-Brabant

Meer weten over Zorggroep RCH Midden-Brabant?
Klik hier voor meer informatie.