Terug naar overzicht

Nascholing Huisarts als Ondernemer. Praktisch PraktijkManagment voor de huisarts.

Organisator:
  • 05 september 2019
  • ETZ TweeSteden Auditorium Route 55 Dr. Deelenlaan 5, 5042 AD , Tilburg
  • 1199,-
  • 18.00 - 22.00 uur
  • 4 punten per module

Huisartsgeneeskunde

Het ‘runnen’ van een huisartsenpraktijk wordt steeds complexer. Denk aan wetgeving, personeelsmanagement, ICT toepassingen, samenwerkingen en natuurlijk de financiële praktijkvoering. Maar waar leer je als huisarts / praktijkhouder nou ‘Ondernemen’? Niet in de opleiding en meestal ook niet van je voorganger of collega.

Maar juist omdat je naast huisarts ook ondernemer bent hebben we speciaal voor huisartsen / praktijkhouders de modulaire opleiding ‘Huisarts als Ondernemer’ opgezet.
In 10 modules leer je alles wat je zou willen / moeten weten over de praktijkorganisatie en dat op een interactieve en praktische manier gebracht.

We bieden 10 modules, waarvan de eerste twee en de laatste twee verplicht zijn voor alle deelnemers. De tussenliggende 6 blokken zijn heel geschikt om allemaal opvolgend aan deel te nemen of te verdelen met bijvoorbeeld je collega. Dat scheelt weer tijd. Doordat je wel de eerste twee en laatste twee blokken samen volgt, zorgen wij er wel voor dat er maximale kennisoverdracht en samenvoeging van het geleerde is.
Zie de bijlage (button informatie) met inhoud van de verschillende modules.

De verplichtte modules 1 – 2 – 9 en 10 zijn in de avonduren van 18.00 – 22.00 op donderdag, met een lichte maaltijd om 17.30 uur.
De keuzemodules 3 – 4 – 5 – 6 – 7 en 8 zijn in de middag van 13.00 – 17.00 uur, ook allemaal op donderdag.

Locaties zijn nu nog niet allemaal bekend, maar worden een week van te voren gecommuniceerd met de reminder van aanmelding

Over Stichting Huisarts en Kwaliteit (SHK)

Meer weten over Stichting Huisarts en Kwaliteit (SHK)?
Klik hier voor meer informatie.

Andere nascholingen rond deze datum

De impact van (gedwongen) migratie een blinde vlek voor zowel migrant als hulpverlener!

  • Stichting Post Academisch Onderwijs JGZ, Noord-Brabant
  • Tilburg

Sinds enkele jaren is een toenemende instroom van migranten die direct in de gemeenten worden gehuisvest. Uit de evaluatie van de Wet Inburgering die voor de zomer aan de Tweede Kamer is aangeboden, blijkt dat nog te veel op de eigen kracht van statushouders wordt geleund. De kans actief onderdeel van de samenleving te zijn, komt daarmee onder druk te staan.